In memoriam

title-line

Portfolio

title-line

About Us

title-line

A Little Intro

A painting is many paintings

Sinds de expo “Het einde van de zekerheden” (Zwarte Panter Antwerpen 1999) , waarvan de titel ontleend is aan het boek van Ilya Prygogine over instabiel dynamische systemen, volgt Bruno Sluydts de weg van de instabiliteit. De recente schilderijen zijn dan ook een opeenstapeling van bifurcaties en fluctuaties. Deze dwingen het oog van de toeschouwer tot keuzes zodat het schilderij eigenlijk meerdere schilderijen worden.Vandaar de titel van deze reeks; “A painting is many paintings”.Zowel qua kleur als qua vorm is er een gelaagdheid die vele wegen openlaat.

De werken lijken kleur- en vormexplosies die uitmonden in dan weer abstracte vormen, dan weer refererend naar mogelijke figuren, landschappen of stadsplannen. Soms mystiek, soms een alfabet van kleuren dat zichzelf organiseert tot een zonderlinge taal op de grens van leesbaar en niet leesbaar.